ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Savanoriška veikla

Mūsų Kolegijoje ypač skatinama savanoriška studentų veikla, nes tai puiki galimybė atsiskleisti, įgyti naujų profesinių įgūdžių, praplėsti akiratį, užmegzti pažinčių. Be to, tai padeda ugdyti pilietinį aktyvumą, visuomeniškumą, supratingumą, socialinį atsakingumą.

Kas yra savanoris?

Savanoris – tai asmuo, kuris be atlygio reguliariai dirba visuomenei (bendruomenei) ar atskiriems jos nariams naudingą darbą. Pavyzdžiui, laisvu noru skiria savo laiko, žinių, patirties bei energijos veiklai asmeniškai arba pelno nesiekiančioje organizacijoje ar įstaigoje. Pagalba šeimos nariams, draugams ir artimiesiems savanoriška veikla nelaikoma.

Kokia gali būti savanoriška veikla?

Savanoriška veikla gali būti labai įvairi: sveikatos priežiūros paslaugos (pvz. slaugymas, ligonių lankymas), psichologinė pagalba (pvz. neatlygintinas darbas psichologinės pagalbos linijose), aplinkos tvarkymas, švietimo veikla, pagalba rengiant kultūros, sporto ir laisvalaikio renginius, darbas stichinių nelaimių vietose ir kita veikla atliekant naudingą neapmokamą darbą visuomenės labui.

Pasiūlymai savanoriauti

www.kulturossavanoriai.lt
www.buk-savanoriu.lt
Savanoriško darbo birža
www.patria.lt
Savanoriško darbo skelbimai

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma