ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Vadovaujantis socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 "Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas) 11.2 p., Fondas informuoja, kad nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. vyks socialinių stipendijų prašymų pildymas dėl 2017 m. rudens  semestro socialinės stipendijos gavimo. 

Lietuvių

SKAITYTI

 

 

Veikite taip, tarsi viskas priklausytų nuo jūsų; tikėkite taip, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo 

(Šv. Ignacas Lojola)

Lietuvių

SKAITYTI

Vadovaudamiesi Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, informuojame, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau — IS „PARAMA") tikslinei išmokai 2017 m. rudens semestrą gauti.

Lietuvių

SKAITYTI

Nuoroda į registracijos formą: https://goo.gl/forms/pksDdj1EbzMmLCPy2

Lietuvių

SKAITYTI

Lietuvių

SKAITYTI

Lietuvių

SKAITYTI

Keičiasi paskaitos tema

calendar icon Rugpjūtis 24, 2017

SVARBI INFORMACIJA DĖL ŠIANDIEN VYKSTANČIO RENGINIO!

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje kvietėme į atvirus renginius (kvietimą rasite čia). 

Dėl didesnio susidomėjimo paskaita apie vasaros šventinį stalą, šiandien paskaitos tema keičiama į - Vieno kąsnio užkandėlės šventiniam vasaros stalui.

Lietuvių

SKAITYTI

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią - 2017 m. rugpjūčio 21 d. (8:00 val.) ir pabaigą — 2017 m. rugsėjo 15 d. (15:00 val.).

Lietuvių

SKAITYTI

2017 m. rugpjūčio 20 d. netekome Skubios medicinos pagalbos studentės Eglės Laurinavičiūtės. 

Šv. Ignaco Lojolos bendruomenė liūdi kartu su artimaisiais ir tikime, jog šviesus Eglės atminimas išliks visų ją pažinojusių atmintyje. 

Velionė pašarvota Domeikavos bažnyčioje (Bažnyčios g. 1, Domeikava, Kaunas). Laidojama bus 2017 m. rugpjūčio 23 d. 

 

Lietuvių

SKAITYTI

Sveikiname Jus gavus pakvietimą studijuoti Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje! Primename, jog norint tapti pilnateisiu kolegijos studentu, Jums reikia atvykti į kolegiją rugpjūčio 22-23 d. (10.00-16 val.) ir pasirašyti studijų sutartį adresu Vilniaus g. 29 (209 aud.), Kaunas.

Lietuvių

SKAITYTI

Kviečiame į Šiluvą!

calendar icon Rugpjūtis 18, 2017

2017 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus, bus švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). 

2017 m. rugsėjo 7-ąją, Šv. Jono Pauliaus II ir Katalikiškųjų mokyklų ir bendruomenių dieną, 12 val. kviečiame visus Šv. Ignaco Lojolos bendruomenės narius dalyvauti šv. Mišiose aikštėje prieš baziliką, švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus ir palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus.

Lietuvių

SKAITYTI

Šv. Ignaco Lojolos kolegija kviečia į atvirus renginius Kolegijos kiemelyje (Vilniaus g. 29, Kaunas): 

Lietuvių

SKAITYTI

Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir UAB „Training Expert Group“ kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru pasirašė sutartį projekto „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“ įgyvendinimui (Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002).

Lietuvių

SKAITYTI

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje kviečiame rinktis socialinio darbo studijas!

Su socialinėmis problemomis ir sunkumais žmonės susiduria visame pasaulyje. Socialiniai darbuotojai – tai specialistai, kurie gali padėti įvairiose srityse – ar tai būtų smurtas artimoje aplinkoje, problemos šeimoje, pagalba senyvo amžiaus žmonėms, darbas su vaikais ar pan. 

Lietuvių

SKAITYTI

Baigėsi pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurio metu Šv. Ignaco Lojolos kolegija pasipildė daugiau nei 100 pirmakursių.

Lietuvių

SKAITYTI

Sveikiname Jus gavus pakvietimą studijuoti Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje! Primename, jog norint tapti pilnateisiu kolegijos studentu, Jums reikia atvykti į kolegiją rugpjūčio 2-3 d. (10.00-16 val.) ir pasirašyti studijų sutartį adresu Vilniaus g. 29 (209 aud.), Kaunas.

 

Lietuvių

SKAITYTI

Dėl didelio atostogaujančių skaičiaus ir mažo susidomėjimo įdomia Artūro Sujetos vedama atvira pamoka "Fizinis aktyvumas - sveika gyvensena - sveika mityba", kuri turėjo įvykti rytoj, liepos 27 d. 17 val. Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje, Šv. Domininkonų vienuolyno ansamblio kiemelyje, Vilniaus g. 29, Kaunas, NEĮVYKS.

Lietuvių

SKAITYTI

Šių metų liepos 24 d. stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (Lama BPO) gaus kvietimus studijuoti.

Primename, jog norint tapti visateisiu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentu, reikia pasirašyti studijų sutartį.

Pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Šv. Ignaco Lojolos kolegiją galite prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Lietuvių

SKAITYTI

Puslapiai

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma