ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Metinė studijų kaina (2018 m.)

STUDIJŲ PROGRAMA

Norminė studijų kaina, Eur

pagal ŠMM 2018-01-15, įsakymo Nr. V-32

Kolegijos nustatyta studijų kaina, Eur

 

Nuolatinė studijų forma

Nuolatinė studijų forma

Ortopedijos technologija

1759

1759*

Grožio terapija

1407

1800**

Įvaizdžio dizainas

2352

2352*

Socialinis darbas

1089

1500**

Svetingumo vadyba

1089

1500**

Skubi medicinos pagalba

1759

2600**

Sielovadinė rūpyba

1089

1089*

Kulinarinis menas

1407

3500**

* Galimas valstybės finansavimas
** Galimas dalinis valstybės finansavimas:

Grožio terapija - 78% valstybės finansavimas (1407 EUR)
Socialinis darbas - 73% valstybės finansavimas (1089 EUR)
Svetingumo vadyba - 73% valstybės finansavimas (1089 EUR)
Skubi medicinos pagalba - 68% valstybės finansavimas (1759 EUR)
Kulinarinis menas - 40% valstybės finansavimas (1407 EUR)

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma