ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Informacija pakviestiesiems pasirašyti studijų sutartį!

calendar iconLiepa 25, 2018

Šių metų liepos 26 d. stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (Lama BPO) gaus pakvietimus studijuoti. Primename, jog norint tapti pilnateisiu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentu, reikia pasirašyti studijų sutartį. 

  • Pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Šv. Ignaco Lojolos kolegiją galite prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.
  • Studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje bus pasirašomos Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas, II aukštas, 209 aud.) liepos 27–31 d., (išskyrus liepos 28 ir 29 d.) 9 - 16 val. 
  • Informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti pasirašant studijų sutartį, rasite Kolegijos tinklalapyje: http://www.ilk.lt/lt/priemimo-iforminimas
  • Visi stojantieji į Kolegiją prieš atvykdami pasirašyti sutartį su kolegija, sumoka 35 Eur registracijos mokestį: http://www.ilk.lt/registracijos-studijoms-imoka
  • Studijų sutartį  gali pasirašyti įgaliotas asmuo. Pasirašant studijų sutartį šis asmuo privalo turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.
  • 2018 metų studijų kainą rasite: http://www.ilk.lt/lt/metine-studiju-kaina

Kontaktai pasiteirauti:

Tel. (8 37) 20 02 60

El. p. priemimas@ilk.lt

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma