ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Diplomas ir studijų tvarka

Diplomas

Asmenims, baigusiems kolegines studijas ir įgijusiems profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kvalifikaciją, išduodamas profesinio bakalauro diplomas.

Pavadinimas anglų kalba: Professional Bachelor Diploma
Kodas: 6633
Lygmuo: profesinio bakalauro diplomas
Aprašymas: blanko technologinės apsaugos priemonių aprašas

Diplomo priedėlis

Kartu su profesinio bakalauro diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuris yra neatskiriama diplomo dalis.

Pavadinimas anglų kalba: Professional Bachelor’s Diploma Supplement
Kodas: 6633R
Lygmuo: Aukštojo mokslo diplomo priedas (neuniversitetinės studijos)
Aprašymas: priedėlio blanko technologinės apsaugos priemonių aprašas

Studijų tvarka

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vykdomos studijos organizuojamos vadovaujantis Šv. Ignaco Lojolos paradigma ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus patvirtinta studijų tvarka. Šis dokumentas reglamentuoja studijų organizavimo ir baigimo sąlygas, studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų teises ir pareigas, jų santykius su kolegija.

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų tvarka
 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma