ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Ateities profesijų centras

Ateities profesijų centro (APC) veiklos sritys yra profesinis orientavimas, konsultavimas ir mokymai, renginių organizavimas, absolventų stebėsena, savanorystės veiklos organizavimas bei vykdymas. APC įkurtas 2014 m., įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“.

Pagrindinis APC tikslas – sukurti įvairių sričių profesionalų ir lyderių tinklą, skirtą jaunimo profesiniam informavimui ir konsultavimui neformaliuoju būdu. Siekiame, kad APC veiklose įgytos žinios ir įgūdžiai padės jauniems žmonėms priimti tinkamus sprendimus ir susiprojektuoti sėkmingą profesinę ateitį.

APC organizuoja kasmetines jaunimo vasaros stovyklas „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“, kuriose jauni žmonės turi galimybę dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, sporto bei savęs pažinimo užsiėmimuose. Plačiau apie stovyklas – www.rinkisprofesija.lt.

Pagrindinės APC veiklos:

  • inicijuoja ir skatina įvairių sričių specialistų, jaunų žmonių ir kitų asmenų bendradarbiavimą,
  • tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp potencialių darbdavių, jaunų žmonių bei kitų asmenų,
  • teikia informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas,
  • rengia kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas, seminarus bei kitus renginius,
  • siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Įstaigos veiklai,
  • vykdo jaunimo bei kitų asmenų verslumo, užimtumo skatinimo projektus, stovyklas bei su tuo susijusią veiklą,
  • vykdo edukacinę veiklą, skirtą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietinių, socialinių, asmeninių kompetencijų ugdymui bei plėtojimui,
  • kuria absolventų kontaktinių duomenų bazę,
  • analizuoja absolventų karjerą,
  • organizuoja absolventų susitikimus bei kitus renginius.

Ateities profesijų centras
Adresas: Vilniaus g. 29, 44286, Kaunas
El. pašto adresas:  rinkisprofesija@ilk.lt
Tel. nr. 8 37 200 260

 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma